Kerner Tibor - Kreatív Bőségtudat

Típus
Könyv -> eBook/HU
Peer
0 Seed, 0 Peer
Méret
9.50 MB
Letöltve
103 alkalommal
Feltöltő
Fájlok száma
Feltöltve
2016.02.17 06:45
Nyelv
Magyar
Megköszönte
1 felhasználó
Kérjük minél tovább maradj seedelni, hogy másoknak is legyen lehetősége letölteni a torrentet. Köszönjük.

Leírás


Mit ad Neked a Kreatív Bőségtudat?
Meg­mu­tatja, hogyan sza­ba­dul­hatsz meg pénz­ügyi prob­lé­má­id­tól.
Meg­is­me­red a sze­gény­ség­tu­dat és a bőség­tu­dat közötti leg­fon­to­sabb gondol­ko­dás­mód­beli különb­sé­ge­ket.
Elsa­já­tí­tod a pénz­ügyi varázs­for­mu­lát, ami­vel egy­szer s min­den­korra képes leszel rendbe tenni pénzügyeidet.
Haté­kony esz­kö­zö­ket kapsz a kezedbe a csa­lád pénz­ügye­i­nek irá­nyí­tá­sá­hoz és kéz­ben tartásához.
Képessé válsz jöve­del­med maxi­ma­li­zá­lá­sára.
Elsa­já­tí­tod a pénz­ügyi költ­ség­ve­tés készí­té­sé­nek 5 alap­lé­pé­sét.
Meg­ta­nu­lod, hogyan mini­ma­li­záld az adó­dat, és hogyan kerülj ki az adósság­csap­dá­ból.
Író
Könyv címe
Kreatív Bőségtudat
Megjelenés
2012