Kerner Tibor - Éld az álmod!

Típus
Könyv -> eBook/HU
Peer
0 Seed, 0 Peer
Méret
32.55 MB
Letöltve
49 alkalommal
Feltöltő
Fájlok száma
Feltöltve
2016.02.17 06:09
Nyelv
Magyar
Kérjük minél tovább maradj seedelni, hogy másoknak is legyen lehetősége letölteni a torrentet. Köszönjük.

Leírás


Mit ad Neked az Éld az Álmod! a célok eléréséhez?
Meg­is­me­red a cél­kitű­zés tel­jes és átfogó mód­szer­ta­nát.
Meg­ta­nu­lod a célok eléré­sé­nek tech­ni­káit alkal­mazni a gya­kor­lat­ban.
Álmaid meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz gya­kor­lati kézi­köny­vet és haté­kony esz­kö­zö­ket kapsz a kezedbe.
Segít­sé­gé­vel bol­dog és kiegyen­sú­lyo­zott éle­tet teremt­hetsz magadnak.
Nagyobb tuda­tos­sági szintre lép­hetsz a mindennapokban.
Men­tá­lis álló­ké­pes­sé­ged magas szin­ten tar­tá­sá­val az élet leg­na­gyobb viha­rai köze­pette is képes leszel teljesíteni.
Sike­r­ori­en­tált, opti­mista élet­fi­lo­zó­fi­ára tehetsz szert általa.
Gon­dol­ko­dás­mó­dod meg­vál­toz­ta­tá­sá­val képes leszel az önmeg­va­ló­sí­tásra, hogy iga­zán AZ LEHESS, AKI VAGY!
Író
Könyv címe
Éld az álmod!
Megjelenés
2012